Men i ”Kvinder der vinder” går vi længere end sparringen med hinanden og fokus på egen udvikling. I ”Kvinder der vinder” mødes vi om en konkret, faglig udfordring, og vi vil vise, at kvinder sammen er både kreative, strategiske og handlekraftige – kort sagt får ting til at ske.

I ”Kvinder der vinder” får vi nemlig mulighed for at ”spille bold” med et kvindeligt sportselitemiljø med de problemstillinger og udfordringer, der følger med et sådant. Både på og uden for banen. Vi får løbende lejlighed til i mindre grupper og gennem nye innovative arbejdsprocesser at komme med løsningsforslag til aktuelle problemstillinger/udfordringer i KoldingQ.

Fodboldkendskab eller sportsinteresse generelt er langt fra noget krav for at deltage i netværket. Vi søger vindere og kvinder, der vil være med til at skabe vindere.

Den første konkrete udfordring, netværket vil mødes om, er at løfte KoldingQ til en markant, professionel og økonomisk velkonsolideret forretning. Når dette mål er nået, sættes i fællesskab et nyt.